بنر ویــژه

توصیه های مهم خرید
رمز موفقیت آگهی شما

من رمز عبور را فراموش کردم


پیوند ها

آموزش ورد

فروش آنلاین کارت آیتونز و گوگل پلی

گیفت کارت آیتونز و گوگل پلی

صادرات، واردات و ترخیص کالای گمرکی

دستگاه کپی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اصطلاحات شاخص ــ فيلترها، اعوجاج هارمونيکي، سيستم هاي چند سطحي.

com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276

سري ک 4

Selective Harmonic Mitigation Technique

for High-Power Converters

دانلود اصل مقاله

روش کاهش هارمونيک انتخابي براي مبدل هاي توان بالا

azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276

چکيده ــ در کاربردهاي توان-بالا، بيشينه فرکانس سوييچينگ به دليل تلفات گرمايي، محدود مي شود. اين، منجر به شکل موج هاي با اعوجاج زياد مي شود. در اين کاربردها، بايستي شکل موج خروجي را با استفاده از سيستم هاي فيلتر پسيو حجيمي، فيلتر کرد. تکنيک مدولاسيون پهناي پالس کاهش هارمونيک انتخابي (SHMPWM) که هم اکنون ارايه مي شد، شکل موج هاي خروجي توليد مي کند که در آن اعوجاج هارمونيکي محدود بوده، و هنگامي که تعداد زاويه هاي سوييچينگ به اندازه کافي زياد است، کدگذاري شبکه خاص را انجام مي دهد. تکنيک مربوطه، پيش از اين با استفاده از فرکانس سوييچينگ برابر با 750 Hz ارايه شده بود. در اين مقاله، يک پياده سازي مخصوص از روش SHMPWM که براي فرکانس هاي سوييچينگ پايين، بهينه سازي شده است، بررسي خواهد شد. نتايج آزمايشي، بدست آمده از اعمال SHMPWM به يک مبدل نقطه-خنثي-مهار شده (NPC) _با استفاده از فرکانس سوييچينگ برابر با 350 Hz_ بدست آمده است. نتايج بدست آمده، نشان مي دهند که تکنيک SHMPWM، نتايج تکنيک مدولاسيون پهناي پالس حذف هارمونيک انتخابي قبلي را _به ازاي فرکانس هاي کليدزني (سوييچينگ) خيلي پايين_ بهبود مي بخشد. اين حقيقت، بيان مي دارد که روش SPWM در کاربردهاي توان-بالا، بسيار کار آمد بوده و استفاده از آن موجب کاهش مهم عناصر فيلترينگ گران قيمت و حجيم، مي شود.

اصطلاحات شاخص ــ فيلترها، اعوجاج هارمونيکي، سيستم هاي چند سطحي.

Sensorless Indirect Stator Field Orientation Speed

Control for Single-Phase Induction Motor Drive

دانلود اصل مقاله

کنترل سرعت بدون-سنسور جهت دهي ميدان استاتور غير مستقيم براي درايو موتور القايي تکفازچکيده ــ نياز صنعتي براي کنترل يک ماشين القايي، بدون استفاده از سنسور مکانيکي، در حال افزايش است، و اين در نشريات جديد بخوبي بچشم مي خورد. تمرکز، بر روي بهبود کنترل، بدون يک سنسور مکانيکي است. يک روش جديد براي پياده سازي يک کنترل شار-استاتور-جهت-يافته ي غير مستقيم (ISFOC) بدون سنسور، براي درايو يک موتور القايي تکفاز (SPIM)، در اين مقاله ارايه شده است. روش ارايه شده ي تخمين سرعت روتور، تنها بر مبناي اندازه گيري هاي جريان هاي سيم پيچ هاي اصلي و کمکي استاتور، و نيز اندازه گيري جريان محور q مرجع، که توسط الگوريتم کنترلي توليد مي شود، مي باشد. خطاي جريان محور q اندازه گيري شده از مقدار مرجع آن، کنترل کننده ي تناسبي-انتگرالي را تغذيه مي کند، و خروجي آن فرکانس زاويه اي لغزش تخمين زده شده، مي باشد. نتايج تجربي بدست آمده براي کنترل سرعت ISFOC (کنترل شار-استاتور-جهت-يافته ي غير مستقيم) بدون سنسور يک درايو SPIM، با استفاده از يک سيستم dSPACE با برد کنترلر DS1104 مبني بر پردازشگر سيگنال ديجيتال TMS320F240، ارايه و نيز تجزيه تحليل شده است. شبيه سازي هاي ديجيتال و نتايج آزمايشي، به منظور نمايش بهبود در عملکرد الگوريتم بدون-سنسور ارايه شده، ارايه شده اند.اصطلاحات شاخص ــ کنترل غير مستقيم شار-استاتور-جهت-يافته، کنترل برداري بدون-سنسور، موتور القايي تکفاز، تخمين سرعت.SIMULATION OF D-STATCOM AND DVR IN POWER SYSTEMS

دانلود اصل مقاله

شبيه سازي D-STATCOM و DVR در سيستم هاي قدرت
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276


چکيده

يک مساله کيفيت توان، رويدادي است که بصورت يک ولتاژ، جريان يا فرکانس غير استاندارد آشکار مي شود و منجر به يک خطا يا عملکرد نادرست تجهيزات کاربران پاياني مي شود. شبکه هاي توزيع صنايع همگاني، بارهاي صنعتي حساس و عمليات مهم تجاري، از انواع متفاوت خاموشي ها و قطع شدگي سرويس _که مي تواند هزينه هاي مالي چشمگيري را به بار آورد_ رنج مي برند. با ساخت دوباره سيستم هاي قدرت و با هدايت روند به سوي توليد توزيع شده و پخش شده، مسايل کيفيت توان در حال گرفتن شکلي جديد مي باشد. در کشورهاي در حال توسعه مانند هند _که در آن تغييرات فرکانس توان و عوامل مشکل-ساز بسيار ديگر کيفيت توان به تنهايي سوالي جدي هستند_ برداشتن گامي مثبت در اين راستا، بسيار مهم مي باشد. اين مقاله، بر آن است تا مسايل برجسته در اين زمينه را مشخص کرده، و ازينرو اقداماتي که مي توانند موجب بهبود کيفيت توان شوند نيز، توصيه خواهند شد.

اين مقاله، تکنيک هاي تصحيح فلش، برآمدگي و قطعي ولتاژ منبع را در يک سيستم توزيع شده، تشريح مي کند. هم اکنون، گستره پهناوري از کنترل کننده هاي بسيار انعطاف پذيري که بر روي عناصر الکترونيک قدرت موجود جديد سرمايه گذاري مي کنند، در حال توسعه براي کاربردهاي توان سفارشي، مي باشند. از آن ميان، جبران ساز استاتيک و بازياب ديناميکي ولتاژ، پربازده ترين وسايل هستند، که هر دوي آنها مبتني بر اصل VSC مي باشند. يک DVR (بازياب ديناميکي ولتاژ)، يک ولتاژ را بصورت سري به ولتاژ سيستم تزريق مي کند و يک D-STATCOM يک جريان به سيستم تزريق مي کند تا فلش، برآمدگي، و قطعي ولتاژ را تصحيح کنند. نتايج جامع نيز ارايه شده است تا عملکرد هر کدام از وسايل بعنوان يک راه حل توان سفارشي بالقوه، ارزيابي شود.

کليدواژه ها: D-Statcom، DVR، افت ولتاژ، برآمدگي، قطعي، کيفيت توان، VSC.

Smart Dispatch of Generation Resources for

Restructured Electric Power Systems

دانلود اصل مقاله

ارسال هوشمند منابع نيرو براي سيستم هاي قدرت الکتريکي تجديد ساختار شده

azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276

چکيده ــ اين مقاله، ديدي از يک سيستم ارسال نيروي جديد براي سيستم هاي قدرت تجديدِ ساختار شده، ارايه مي دهد. با تبديل توليد توزيع شده، پاسخ به تقاضاي انرژي و منابع انرژي تجديدپذير به بخش مهمي از ظرفيت (قدرت) کل نصب شده ي سيستم، نياز به يک ابزار بهتر براي ارسال سيستم براي مراکز کنترل سيستم مي باشد تا افزايش عدم قطعيت هاي ناشي از منابع نو، جبران شود. يک چارچوب ارسال (SD) براي اينکه سازمان هاي محلي انتقال برق و اپراتورهاي سيستم انتقال بتوانند شبکه هاي قدرت بزرگ را مديريت کنند، ارايه شده است. بويژه، قابليت سيستم ارسال (نيرو) جديد در ارايه ديد جامع و آينده-نگرانه بهتر از شرايط سيستم و الگوهاي توليد، در اينجا بطور دقيق مورد بحث قرار خواهد گرفت. اين ويژگي ها، براي موفقيت عملکرد يک سيستم پربازده در آينده، بحراني فرض مي شوند.

اصطلاحات شاخص ــ ارسال اقتصادي انرژي، امنيت سيستم، عملکرد سيستم، بازار برق، شبکه هوشمند، کنترل توليد

Space Charge Behavior in Multi-layer Oil-paper Insulation

under Different DC Voltages and Temperatures

دانلود اصل مقاله

رفتار بار فضايي در عايق کاغذ آغشته به روغن چند لايه، تحت ولتاژهاي DC و دماهاي مختلفazsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276چکيده__ کاغذ روغني (کاغذ آغشته به روغن) به عنوان يک سيستم عايقي قابل اطمينان، در کابل ها و ترانس هاي قدرت بصورت گسترده بکار مي روند. ويژگي هاي دي الکتريکي عايق سازي کاغذ روغني، نقشي مهم در عملکرد مطمين تجهيزات قدرت دارد. اگرچه، شکل گيري و پويايي بار فضايي مي تواند عملکرد ماده عايقي را تحت تاثير قرار دهد. در اين مقاله، بار فضايي در سيستم عايقي کاغذ روغني، با استفاده از روش الکتروآکوستيک پالس شده (PEA) مورد بررسي قرار گرفته است. يک دسته اندازه گيري بهنگامي که سيستم در معرض ولتاژهاي اعملي مختلف در دماهاي گوناگون قرار داشت، انجام پذيرفته است. رفتار بار در سيستم ايزولاسيون (عايقي) تحليل شده و اثر دما بر پويايي بار نيز مورد بحث قرار گرفته است. نتايج آزمايش نشان مي دهند که تزريق بارهاي همنام، تحت همه شرايط آزمايشي انجام مي شود، ولتاژ dc اعمالي اساسا بر روي مقدار بار فضايي تاثير گذاشته، درحاليکه دما اثر بيشتري بر توزيع و پويايي بار فضايي درون نمونه هاي کاغذ روغني مي گذارد.

اصطلاحات مربوطه__ بار فضايي، کاغذ آغشته به روغن، ولتاژ DC، چند-لايه، الکتروآکوستيک پالس شده (PEA).

Speed-Sensorless Vector Control of a Bearingless

Induction Motor With Artificial Neural Network

Inverse Speed Observer

دانلود اصل مقاله

کنترل برداري بدون-سنسورسرعت يک موتور القايي بدون ياتاقان با استفاده از ناظر (Obderver) سرعت معکوس شبکه عصبي مصنوعيچکيده__ به منظور جلوگيري از اثر تشخيص سرعت بر پايين آمدن پايداري و دقت سيستم موتور القايي بدون ياتاقان، اين مقاله تکنيکي تازه براي مشاهده سرعت با استفاده از روش معکوس شبکه عصبي مصنوعي (ANN)، ارايه مي دهد. زيرسيستم دروني تشکيل شده از جريان هاي سيم پيچي سرعت و گشتاور، مدل شده اند و سپس معکوس سازي آن با استفاده از ANN صورت گرفته است. سرعت موتور، بطور موفقيت بخشي با سري کردن زيرسيستم اصلي با معکوسش، مشاهده شده است. سرعت مشاهده شده به حلقه کنترل سرعت پيشخور (فيربک) شده، و ازينرو درايو برداري بدون سنسور-سرعت محقق مي شود. سودمندي اين روش، با استفاده از نتايج آزمايشي نشان داده شده است.
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
اصطلاحات مرتبط__ معکوس شبکه عصبي مصنوعي (ANN)، موتور القايي بدون ياتاقان (BIM)، بدون سنسور سرعت، کنترل برداري.

Techno-economic valuation and optimization

of integrated photovoltaic/wind energy conversion system

دانلود اصل مقاله

ارزيابي فني-اقتصادي و بهينه سازي سيستم يکپارچه تبديل انرژي فتوولتيک/بادي

چکيده ــ توليد برق غيرمتمرکز توسط منابع انرژي تجديدپذير، امنيت بيشتر منبع را به مصرف کننده، ارايه داده و در عين حال، محيط را نيز پاکيزه نگه مي دارند. اما سرشت اتفاقي بودن اين منابع، نيازمند است که قوانين تعيين اندازه را براي آنها توسعه داده، و از اين سيستم ها براي بهره برداري از آنها استفاده کنيم. اين مقاله، يک مدل بهينه سازي سيستم هيبريدي PV/بادي را ارايه مي دهد، که از تکنيک هاي بهينه سازي تکراري، در شرايطي همچون نقص احتمالي در منبع توان (DPSP)، توان نسبتا اضافي توليد شده (REPG)، هزينه جاري خالص کل (TNPC)، هزينه کل سالانه (TAC) و تحليل فاصله بي سود و زيان(BEDA) براي هزينه هاي سيستم و قابليت اطمينان توان، استفاده مي کند. فلوچارت اين مدل تعيين اندازه بهينه سيستن هيبريدي، همچنين نشان داده شده است. با اين مدل ترکيب شده، اندازه ي بهينه سيستم تبديل انرژي هيبريدي PV/بادي را مي توان با استفاده از بانک باطري، بطور فني و اقتصادي، مطابق با نيازهاي قابليت اطمينان سيستم، تعيين کرد. بعلاوه، يک تحليل حساسيت نيز به منظور درک مهمترين پارامترهاي تاثيرگذار بر عملکرد اقتصادي سيستم هيبريدي، انجام پذيرفته است. يک مطالعه موردي نيز براي تحليل يک پروژه هيبريدي که براي تامين برق خانه هاي مسکوني کوچک واقع در منطقه مرکزي براي توسعه انرژي تجديدپذير (CDER) در الجزاير در Bouzaréah، طراحي شده است، صورت گرفته است.

Towards Quantifying the Impacts of Cyber Attacks

in the Competitive Electricity Market Environment

دانلود اصل مقاله

بسوي تعيين مقدار اثر حملات سايبري در محيط رقابتي بازار برق


azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
چکيده_ در اين مقاله ما گام اول بسوي تعيين مقدار اثر حملات سايبري را بر روي شبکه ي قدرت ارايه مي دهيم. مروري بر مسايل کليدي براي امنيت سايبري سيستم ها کرده، و چالش هاي اصلي را و نيز عوامل پيچيده کننده را نشان مي دهيم. به منظور تعيين ميزان اثر، کاربرد چهارچوب مفهومي چهارلايه که را که شامل لايه ي فيزيکي، مخابرات/کنترل، سطوح بازار زيرساخت برق، و يک لايه سرمايه گذاري امنيت سايبري مي شود، معرفي مي کنيم. ما هر يک از لايه ها را مشخص کرده و رابطه ي ميان آنها را مورد بحث قرار مي دهيم. از رفاه امنيتي سيستم به عنوان استاندارد اصلي استفاده مي کنيم تا بر روي تعيين مقدار اثري که حملات سايبري مي تواند بر روي لايه ي بازار (يکي از 4 لايه در چهارجوب بکار رفته) بگذارد، تمرکز کنيم. از يک سيستم کوچک براي نشان دادن کاربرد چهارچوب ما در ارزيابي متغيرهاي سرمايه گذاري بر روي امنيت سايبري، استفاده مي کنيم.

Transmission and Generation Expansion Planning

Considering Loadability Limit

Using Game Theory & ANN

دانلود اصل مقاله

برنامه توسعه ي توليد و انتقال، با در نظر گرفتن حد بارگذاري با استفاده از نظريه ي گيم و ANN (شبکه ي عصبي مصنوعي)چکيده__ در اين مقاله برنامه ي توسعه ي توليد و انتقال (TEF , GEP) با در نظرر گرفتن حد بارگذاري سيستم قدرت مطالعه شده است. از روش شبکه هاي عصبي مصنوعي (ANN) براي ارزيابي حد بارگذاري سيستم قدرت _به دليل ويژگي هاي حساسيتش_ استفاده شده است. بازسازي سيستم قدرت و جداسازي سازمان هاي تصميم گيرنده ي توسعه ي توليد و انتقال، هماهنگي ميان شرکت هاي توليد و انتقال را حياتي تر ساخته است. از ديگر سو، پايداري ولتاژ، يکي از مشخصه هاي سطح امنيتي سيستم قدرت مي باشد. در اين مقاله، نخست الگوي بار يک سيستم قدرت 6-شينه توسعه يافته، و سپس با استفاده از مشخصه هاي حساسيت ANN بهترين شين براي افزايش بار، تعيين مي شود. آنگاه، ارتباط متقابل استراتژيکي ميان شرکت انتقال (trasco) و شرکت توليد (GenCo) براي TEP و GEP در يک بازار برق رقابتي _ با استفاده از تيوري گيم (GT)_ ارايه مي شود. الگوريتم ارايه شده از سه مرحله ي بهينه سازي براي تعيين تعادل نش _بطوري که سودمندترين روش براي هردو سوي گيم در يک گيم برنامه ريزي توسعه، يافتني باشد_ تشکيل مي شود.

Unit commitment by dynamic programming for

microgrid operational planning optimization and

emission reduction

دانلود اصل مقاله

تعهد واحد توسط برنامه نويسي ديناميک براي بهينه سازي برنامه ريزي عملياتي ريزشبکه و کاهش انتشار (گازهاي گلخانه اي)

azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276

چکيده ــ اين مقاله، يک برنامه ريزي توان ميکروشبکه براي 24 ساعت آينده را با استفاده از تکنيک تعهد واحد، توسط برنامه نويسي ديناميک، ارايه مي دهد. سيستم تحت مطالعه، تشکيل شده از 12 ژنراتور فعال مبني بر PV (پيل خورشيدي) مجهز به ذخيره سازي، و سه ميکروتوربين گازي، مي باشد. طبق پيشبيني انرژيِ موجود از ژنراتور خورشيدي، در دسترس بودنِ انرژي ذخيره شده، مشخصه هاي انتشار ميکروتوربين و پيشبيني بار، يک سيستم مديريت انرژي مرکزي، برنامه 24 ساعته آينده ي مراجع توان را براي سه ميکروتوربين گازي و ژنراتورهاي فعال، محاسبه مي کند تا انتشار معادل CO2 توربين هاي گازي، کمينه شود.

اصطلاحات شاخص ــ شبکه هوشمند، انرژي تجديدپذير، بهينه سازي، کمينه کردن انتشار، مديريت انرژي، تعهد واحد برنامه نويسي ديناميک.

Voltage Unbalance Emission Assessment

دانلود اصل مقاله

ارزيابي انتشار عدم تعادل در ولتاژچکيده__ هدف اين مقاله اين است که توجه را به سمت منشا اصلي عدم تعادل جلب کند؛ با توجه به بخشي از عدم تعادلي که توسط جريان هاي توالي منفي ايجاد شده و نيز بخشي که از امپدانس شبکه ي غيرايده آل، با امپدانس تزويج غيرقابل چشم پوشي ميان سيستم توالي مثبت و منفي سرچشمه مي گيرد. اين بخش ذاتي سيستم، از خطوط جابجا نشده يا خطوط پارالل سه-فازي که در فواصل دراز در حال کار هستند، سرچشمه مي گيرد. در 61000-3-13، اين قضيه توسط يک ضريب لحاظ مي شود، که در اين مقاله به آن خواهيم پرداخت.

Optimal geometric design of monolithic thin-film solar modules: Architecture of polymer solar cells

دانلود اصل مقاله

مواد انرژي خورشيدي و پيل(سلول)هاي خورشيدي

چکيده
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
در اين مقاله،بهينه سازي هندسي پيل هاي خورشيدي که به طور يکپارچه در ماژول هاي خورشيدي بصورت سريالي متصل شده،مجمتمع شده اند،گزارش مي شود. مبني بر تعيين تجربي مقاومت هاي صفحات الکترود و کنتاکت هاي ادواري ،مقاومت هاي سري کل هر پيل خورشيدي و ماژول هاي خورشيدي متصل شده از درون،محاسبه شده اند. با در نظر گرفتن چگالي توليد جريان نوري ثابت،ژول کلي تلفات توان نسبتا مقاومتي،بوسيله ي يک شبيه سازي خودسازگار بر اساس 1-ديود،تعيين شده است. اين روش،بسته به سيستم مواد بکار رفته،اجازه ي بهينه سازي هندسي ماژول خورشيدي را مي دهد. به عنوان مثال،ماژول هاي خورشيدي پليمري مبني بر الکتررودITO و الکترود-بدون-ITO،با در نظر گرفتن ابعاد ساختاري بهينه شده اند.مشــخــصــات آگــهــی

نــام : زوار
ایمــیل :
تلفن : 09367292276
موقعیت : تهران
آدرس :
قیمت :
ثبت آگهی :  سه شنبه 16 دی 1393
انقضای آگهی :  چهارشنبه 20 آذر 1398
بروز رساني :  دوشنبه 10 دی 1397
بازدید :


ارسـال پیغـام برای آگهی دهنده
تماس بـا: زوار
در مـورد: اصطلاحات شاخص ــ فيلترها، اعوجاج هارمونيکي، سيستم هاي چند سطحي.
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به موبایل
ارسال به ایمیل
ارسال به صندوق پیامها
ارسال به یاهو مسنجر
کد امنیتی :

تماس با آگهی دهنده : در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده مرتبط تماس بگيريد.آدرس ايميل و معمولا تلفن آگهي دهنده در ذيل آگهي موجود است، كه مي‌تواند پل ارتباطي شما با آگهي مورد نظرتان باشد. همچنین از طریق فرم ارسال پیغام در زیر عکس آگهی میتوانید پیغام خود را برای آگهی دهنده ارسال کنید. همانطور كه شما براي خريد يك خانه يا اتومبيل كه در روزنامه آگهي شده است، با دفتر روزنامه تماس نمي‌گيريد، ما نيز از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها و يا سوالات حرفه و تخصص مربوطه معذوريم.پس لطفا با مدیریت سایت تماس نگیرید.


اعتبار آگهی دهنده : بر طبق قوانین سایت درج هر گونه آگهي در سايت به معناي به رسميت شناختن فعاليت ، خدمات وضمانت و هر موضوع ديگر درج شده در آگهي از طرف سايت ما نمي باشد. بنابراين قبل از انجام هرگونه معامله، اقدام مالي، ارسال وجه و موارد مشابه، در كسب اطمينان و اعتماد از آگهي دهنده دقت لازم را مبذول داريد.سایت ما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نمی پذیرد.گزارش تخلف و حذف آگهی : در صورتی که آگهی شما تاریخ گذشته باشد یا اطلاعات تماس آگهی برای شما مزاحمتی ایجاد کرده باشد و تمایل به حذف آگهی داشتید میتوانید ابتدا از طریق منوی کاربر وارد سایت شده و در بخش کاربری آگهی را حذف کنید و یا بر روی کلید گزارش تخلف و حذف آگهی در زیر شرح آگهی کلیک کنید و در صفحه مربوطه شماره آگهی و درخواست خود را ارسال کنید ما بلافاصله پس از بررسی در صورتی که این آگهی مربوط به شما باشد آن را حذف خواهیم کرد.


تازه های این بخش
1397.12.25تهرانشناسايي آماري الگو ها- ماشين بينايي
مشاوره و انجام کليه پروژه هاي دانشگاهي مرتبط با دروس شناسايي اماري الگوها (Pattern recognition) و ماشين بينايي(Machin vision) توسط نرم افزار ...
1397.12.25تهرانمشاوره در پروژه هاي کارداني ، کارشناسي و کارشناسي ارشد مشاوره در انجام پروژه هاي
شاوره در پروژه هاي کارداني ، کارشناسي و کارشناسي ارشد azsoftir@gmail.com 09367292276 azsoft.ir 09367292276 صادقي مشاوره در انجام پروژه هاي MATLAB پردازش ...
1397.12.25تهرانانجام کليه پروژه هاي برنامه نويسي
انجام کليه پروژه هاي دانشجويي C#,ASP,PHP,C++,AVR,Proteus,Altiume انجام پروژه هاي الکترونيکي ساخت ربات هاي مسيرياب،مين ياب،جنجگو و ... تدريس ...
1397.12.22تهران انجام پروژه هاي پردازش تصوير فازي ، الگوريتم ژنتيک، شبکه عصبي ،هوش مصنوعي،شبيه
انجام کليه پروژه هاي دانشجويي درسراسرايران @تحت تمامي زبانهاي برنامه نويسي  بيش از 20 پروژه برنامه نويسي وپايان نامه پروپوزال هاي ...
1397.12.22تهرانپروژه رشناروز uml powerdesigner
================= قالب تمامي فايلها داکيومنت word مي باشد. ================= azsoft.ir 09367292276 azsoftir@gmail.com azsoft.ir 09367292276 ================= نام پروژه ================= 1. آژانس ...
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     آخرکلیه حقوق معنوی و حقوقی سایت متعلق به "بازارها " می باشد
Powered by IranWebShop Advertising-[10.5] Persian   |  Copyright ©2019, www.IranWebShop.com Enterprises Ltd.