Error in progress
سلامتي با بخشش
 
 
 
بنر ویــژه

سلامتي با بخشش

همه اديان جهان، بر صدقه و بخشش تأكيد فراوان دارندامابه نظر نمي رسددليل اصلي بسياري از بخشش ها و صدقاتي که اهدا مي کنيم اين توصيه باشد شايد علت آن است كه انسان هميشه نسبت به پول نوعي احساس گناه دارد و تمايل بر دادن صدقات نيز به خاطر آن است كه اين احساس، تخفيف پيدا كند.
اصل تعليمي که در اديان بر آن تاکيد مي شود به مفهوم بزرگي اشاره دارد شايد اديان از شريك شدن و قسمت كردن مي‏گويند و اين كلمه ويژگي كاملاً متفاوتي دارد.
سهيم شدن...اگر چيزي داري آن را قسمت كن. نه به آن خاطر كه با اين كار به ديگران كمك كني، بلكه با قسمت كردن و سهيم شدن، انسان رشد مي‏كند. هر چه بيشتر سهيم شويم، بيشتر رشد مي‏كنيم. هر چه بيشتر شريك شويم، بيشتر به دست مي‏آوريم. هدف، تنها پول نيست، بلكه هر نوع برخورداري است. اگر دانش و معلومات است، آن را پخش كنيم. اگر آگاهي است، آن را قسمت كنيم. اگر عشق است، از آن ببخشيم. هر آنچه داريم را قسمت كنيم. آن را در همه جا پراكنده كنيم. بگذاريم مانند عطر گلي كه همراه باد مي‏رود، در همه جا گسترده شود. اينجا صحبت از فقر مادي نيست. هر آنچه را كه داريم با هر كسي كه ممكن است تقسيم كنيم... زيرا كلمه فقير تنها به كسي كه بي‏پول است اطلاق نمي‏شود.
ممكن است فرد ثروتمندي، بيچاره باشد. شايد او هرگز عشق را نشناخته باشد، پس عشق را با او قسمت كنيم. ممكن است فرد فقيري عشق را بشناسد، اما هرگز در عمرش غذاي خوبي نخورده باشد، غذاي لذيذمان را با او قسمت كنيم. ممكن است انسان ثروتمندي، صاحب همه چيز باشد، اما از شعور و درك بي‏بهره باشد، درك و آگاهي‏مان را با او سهيم شويم. او هم فقير است. فقر، هزار و يك شكل دارد. هر چه را كه داريم قسمت كنيم .
اما به ياد داشته باشيم: هدف از اين حرف‏ها اين نيست كه بگوييم اين سهيم شدن با ديگران، ازما انسان باتقوايي مي‏سازد و يا در بهشت جاي خواهيم داشت و در آنجا با ما به نوعي ديگر رفتار خواهد شد. چراکه اولاً تجربه ي بهشت را ميتوان از همين حالا آغاز کرد و منتظر آن نماند و ثانياً بهتراست گاهي روي برخي مفاهيم بيشتر فکر کنيم.
مگر تصوير هريک از ما از بهشت چيست؟ آيا چيزي جز آرامش وشادي و لذت پايدار است؟ وقتي آنچه را كه در اختيار داريم، همين حالا و همين جا با ديگران قسمت مي‏كنيم، احساس شادي خواهيم كرد. لذتي که وصف آن در کلمات نمي گنجد نه به واسطه ي آنکه اين يک حرکت اخلاقي است بلکه چون آفرينش انسان ولازمه ي وجودي او سهيم شدن است هرچند از آن فاصله ي بسياري گرفته تا آنجا که حتي گاهي خود را از سهيم شدن در خطر مي بيند.
كسي كه فقط پول روي پول مي‏گذارد، آدم خوشحالي نيست. او هميشه عبوس است. مدام پول جمع مي‏كند و آرامشي ندارد. نمي‏تواند به ديگران چيزي ببخشد. به جمع كردن ادامه مي‏دهد و هرچه را كه بتواند جمع مي‏كند. هرگز از داشتن چيزي لذت نمي‏برد، چرا كه براي لذت بردن، انسان بايد با ديگران شريك شود. زيرا همه لذات و شادي‏ها نوعي شراكت و سهيم شدن است. شايد دليل آنکه ارواح بزرگ ومقدس هم با همه ي بزرگي وعظمت خود به زمين مي آيند وتمام رنج ومحدوديت زمين را برخود مي خرند ،به نوعي بيانگر همين تعليم باشد :سهيم شدن در هدايت .آنها مي آيند در هدايت يافتگي خود باسايرين شريک شوند چرا که حتي بهشت رفتن نيز به تنهايي لذت بخش نيست.
اگر بخواهيم شادي کنيم، در تنهايي شادي وجود ندارد. بايد دوستاني در اين شادي با ما همراهي كنند. وقتي كه با ديگران هستيم شادي را تجربه مي‏كنيم. در انزوا شادي و لذتي وجود ندارد. چطور مي‏توانيم در تنهايي شاد باشيم؟ وقتي كه كاملاً تنهاييم. خوب فكر كنيد، چطور مي‏شود در تنهايي كامل شاد بود؟ نه! شادي، شراكت است. شادي، در كنار هم بودن است.
صدقه و احسان، كلماتي سنگين‏اند...پس ابتدا از شريك و سهيم شدن ‏بگوييم. سهيم شويد.
در كلمات صدقه و احسان چيزي وجود دارد. به نظر مي‏آيد كه ما صاحب قدرتيم و نفر مقابل از ما ضعيف تر است؛ يك گداست. به نظر مي‏رسد كه ما ديگري را كمك مي‏كنيم و او به كمك ما نياز دارد.. اينكه احساس كنيم ما توانگريم و او نيازمند و... ما قسمت كردن، ديدگاهي كاملاً متفاوت دارد. اينجا صحبت از داشتن يا نداشتن طرف مقابل نيست، بلكه مسئله آن است كه ما از چيزي بهره فراوان داريم و بايد آن را قسمت كنيم. وقتي صدقه مي‏دهيم، انتظار تشكر داريم، اما وقتي با كسي شريك مي‏شويم، اين ما هستيم كه از او به خاطر آنكه به ما اجازه داده است تا انرژي اضافي خودمان را به او منتقل كنيم، تشكر مي‏كنيم. اين انرژي، ما را سنگين مي‏كند و ما با تقسيم آن، احساس سپاس مي‏كنيم علاوه بر اين فرصتي مي يابيم تا از آن کسي که اين توانگري را به ما ارزاني داشته سپاسگزاري کنيم چون او ميتواند به طرفه العيني آنرا از ما بگيرد و به ديگري ارزاني کند.
شريك شدن بر اثر فراواني و وفور است، اما صدقه دادن به خاطر نياز و فقر ديگري است. سهيم شدن از توانگري بهره مي‏گيرد. اين دو تفاوتي كيفي دارند. شريك شويم! در هر چه داريم شريك شويم.که رشد خواهد كرد و افزون خواهد شد. اين يك قانون اساسي است: هر چه بيشتر بدهيد، بيشتر به دست مي‏آوريد. در بخشش، هرگز خسيس نباشيم.
ا ز آنجاکه نيت اعمال هستند که نتيجه ي عمل را تعيين مي‌کنند حيرت نکنيم که گاه صدقه دادنهايمان رفع بلا نمي‌کند چراکه اصل نيت را برآورده نساخته ايم ما در بخشيدن منتي برسر خداوند وبندگانش نداريم بلکه خدواند منتي بر مانهاده که ازطريق ما نعمتي را به ديگري بخشيده باورکنيد اگر به تمام داشته ها ودارايي هايمان اينگونه بنگريم اين انديشه خود درمان بسياري ازبيماريها و رفع بلاياي بسيار است.

-----------------------------------------------------

تاراج دل به طاق دو ابروي دلبر است/بختش بلند هر كه گرفتار حيدر است

روز محشر وقت پرسيدن ز من رب جلي/ گفت تو غرق گناهي؟گفتمش يا رب بلي/ گفت پس آتش نميگيرد چرا جسم و تنت؟/ گفتمش چون حک نمودم روي قلبم يا علي.

ييا علي گفتيم و عشق آغاز شد ****

اي آنکه علي علي کني کيست علي؟ آنکس که تو وصف وي کني نيست علي / يک روز بزي چنان که مي زيست علي / آنگه بيا به ما بگو کيست علي

دل را ز علي اگر بگيرم چکنم؟ بي مهر علي اگر بميرم چکنم؟ فردا که کسي را به کسي کاري نيست. دامان علي اگر نگيرم چکنم؟

خورشيد چراغكي زرخسار علي است مه نقطه كوچكي ز پرگار علي است هركس‎ ‎كه فرستد به محمد صلوات همسايه ديوار به‎ ‎ديوار‎ ‎علي است

به آن گروه كه از ساغر والا مستند/سلام ما برسانيد هركجا هستند

امام علي(ع):آنانكه وقتشان پايان يافته، خواهان مهلتند و آنانكه مهلت دارند، كوتاهي مي ورزند

×××××××××××××××××××××××××××××

اس ام اس ها و جوكهاي بامزه :

كوله بارت بربند!شايد اين سحرفرصت آخرباشد!كه به مقصدبرسيم بشناسيم خداوبفهميم كه يك عمرچه غافل بوديم ميشودآسان رفت ميشودكاري كردكه رضاباشد او.اي سبكبال دراين راه شگرف دردعاي سحرت درمناجات خدايي شدنت هرگز ازياد نبر من جامانده بسي محتاجم

رفتم به گلستان که برات يک دامن گل بچينم ديدم شلوار پامه

به جاي ريختن آب پشت مسافر انداختن يک تف هم کفايت مي کند ( دفترصرفه جويي سازمان آب )

همه راست ميگفتن که تو آدم دو رويي هستي‎.‎.... يه روت ماهه, يه روت گل!

تو زيبا تو ماه تو بي نظير تو جزاب تو بهترين تو مهربون
تو يه فرشته تو دوست داشتني .‎ولي من چي؟ يه ادم خالي بند‎!!!‎

کاش مي توانستم همچون پرنده اي پروبال شکسته باشم... تا در کنج قلبت خانه اي بسازم... تا آنفولانزاي مرغي بگيري، بميري‎
...‎
خسيسه در حال مرگ بوده از زنش ميپرسه محمد کجاست؟زنش ميگه: همين جا کنارت نشسته، ميگه: علي کجاست؟ ميگه اون ورت نشسته. يهو داد ميزنه ميگه: پس براي چي چراغ اون اتاق بي خودي روشنه؟

دختر و پسر جواني باهم توي پارک راه مي رفتند.دختر به پسر گفت عزيزم اگر اين درخت کاج مي توانست حرف بزند، درباره ما چه مي گفت؟ پسر: مي گفت من کاج نيستم، بلوطم احمق جانمشــخــصــات آگــهــی

نــام : جوک
ایمــیل :
تلفن :
موقعیت : تهران
آدرس :
قیمت :
ثبت آگهی :  دوشنبه 30 شهریور 1394
انقضای آگهی :  سه شنبه 04 شهریور 1399
بروز رساني :  دوشنبه 30 شهریور 1394
بازدید :


ارسـال پیغـام برای آگهی دهنده
تماس بـا: جوک
در مـورد: سلامتي با بخشش
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به موبایل
ارسال به ایمیل
ارسال به صندوق پیامها
ارسال به یاهو مسنجر
کد امنیتی :

تماس با آگهی دهنده : در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده مرتبط تماس بگيريد.آدرس ايميل و معمولا تلفن آگهي دهنده در ذيل آگهي موجود است، كه مي‌تواند پل ارتباطي شما با آگهي مورد نظرتان باشد. همچنین از طریق فرم ارسال پیغام در زیر عکس آگهی میتوانید پیغام خود را برای آگهی دهنده ارسال کنید. همانطور كه شما براي خريد يك خانه يا اتومبيل كه در روزنامه آگهي شده است، با دفتر روزنامه تماس نمي‌گيريد، ما نيز از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها و يا سوالات حرفه و تخصص مربوطه معذوريم.پس لطفا با مدیریت سایت تماس نگیرید.


اعتبار آگهی دهنده : بر طبق قوانین سایت درج هر گونه آگهي در سايت به معناي به رسميت شناختن فعاليت ، خدمات وضمانت و هر موضوع ديگر درج شده در آگهي از طرف سايت ما نمي باشد. بنابراين قبل از انجام هرگونه معامله، اقدام مالي، ارسال وجه و موارد مشابه، در كسب اطمينان و اعتماد از آگهي دهنده دقت لازم را مبذول داريد.سایت ما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نمی پذیرد.گزارش تخلف و حذف آگهی : در صورتی که آگهی شما تاریخ گذشته باشد یا اطلاعات تماس آگهی برای شما مزاحمتی ایجاد کرده باشد و تمایل به حذف آگهی داشتید میتوانید ابتدا از طریق منوی کاربر وارد سایت شده و در بخش کاربری آگهی را حذف کنید و یا بر روی کلید گزارش تخلف و حذف آگهی در زیر شرح آگهی کلیک کنید و در صفحه مربوطه شماره آگهی و درخواست خود را ارسال کنید ما بلافاصله پس از بررسی در صورتی که این آگهی مربوط به شما باشد آن را حذف خواهیم کرد.


تازه های این بخش
1398.11.14اصفهانبازي آنلاين
بازي با برنامه نويسي HTML5 از پيشرفته ترين طراحي بازي هاي امروزي ميباشد بازي آنلاين همان HTML5يک بازي ويديويي است که عمدتا از طريق اينترنت ...
1398.06.18تهرانفروش باد کنک هليمي تايلندي1
فروش انواع بادکنک هاي هليمي تک رنگ ؛ نقش دار ؛ خالدار؛ چراغدار ؛ بادکنک چراغ دار ؛ استوفر ؛ انواع فويلي BABY؛ BOY ؛ کالسکه ؛ فويلي سيبيل ؛ ...
1398.02.29کردستانپلي استيشن هاي اقساطي 08733285749
فروش اقساطي پلي استيشن با چک کارمندي - چک آزاد- گواهي کسر از حقوق تعداد اقساط 1 الي 10 ماه- سودماهيانه 2 درصد - پيش پرداخت 20 درصد قيمت نقد ...
1395.05.03تهران3 مطالب و SMS جالب و خنده دار , بامزه , اس ام اس بانمک
نمک شناس!!! او دزدى ماهر بود و با چند نفر از دوستانش باند سرقت تشكيل داده بودند. روزى باهم نشسته بودند و گپ مى زدند. در حين صحبتهاشان ...
1394.06.30تهرانامروز دوتا مطلب داريم قشنگه بخونيد و ببينيد
امروز دوتا مطلب داريم قشنگه بخونيد و ببينيد 1- مردم ملل مختلف اوقات خود را چگونه ميگذراند؟ پس از ساعتها تحقيق ، برنامه روزانه ملتهاي ...
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     آخرکلیه حقوق معنوی و حقوقی سایت متعلق به "بازارها " می باشد
Powered by IranWebShop Advertising-[10.5] Persian   |  Copyright ©2020, www.IranWebShop.com Enterprises Ltd.