بنر ویــژه

مثبت فكر كردن يا منفي فكر كردن

مثبت فكر كردن يا منفي فكر كردن

جري» مدير يک رستوران است. او هميشه در حالت روحي خوبي به سر مي برد. هنگامي که شخصي از او مي پرسد که چگونه اين روحيه را حفظ مي کند، معمولا پاسخ مي دهد:
''اگر من کمي بهتر از اين بودم دوقلو مي شدم.''
هنگامي که او، محل کارش را تغيير مي دهد بسياري از پيشخدمتهاي رستوران نيز کارشان را ترک مي کنند، تا بتوانند با او از رستوراني به رستوران ديگر همکاري داشته باشند. چرا؟ براي اينکه جري ذاتا يک فرد «روحيه دهنده» است.
اگر کارمندي روز بدي داشته باشد، «جري» هميشه هست تا به او بگويد که چگونه به جنبه مثبت اوضاع نگاه کند.

مشاهده اين سبک رفتار واقعا کنجکاوي مرا تحريک کرد، بنابراين يک روز به سراغ او رفتم و پرسيدم:
''من نمي فهمم! هيچکس نمي تواند هميشه آدم مثبتي باشد. تو چطور اينکار را مي کني؟''
«جري» پاسخ داد: ''هر روز صبح که از خواب بيدار مي شوم، به خودم مي گويم، امروز دو انتخاب دارم.
مي توانم در حالت روحي خوبي باشم و يا مي توانم حالت روحي بد را برگزينم.''

''من هميشه حالت روحي خوب را انتخاب مي کنم هر وقت که اتفاق بدي رخ مي دهد، مي توانم انتخاب کنم که نقش قرباني را بازي کنم يا انتخاب کنم که از آن رويداد درسي بگيرم.''

''هر وقت که شخصي براي شکايت نزد من مي آيد، مي توانم انتخاب کنم که شکايت او را بپذيرم و يا انتخاب کنم که روي مثبت زندگي را مورد توجه قرار دهم. من هميشه روي مثبت زندگي را انتخاب مي کنم.''

من اعتراض کردم: ''اما اين کار هميشه به اين سادگي نيست''

«جري» گفت: ''همينطور است''

''کل زندگي انتخاب کردن است. وقتي شما همه موضوعات اضافي و دست و پا گير را کنار مي گذاريد، هر موقعيتي، موقعيت انتخاب و تصميم گيري است. شما مي توانيد انتخاب کنيد که چگونه به موقعيتها واکنش نشان دهيد. شما انتخاب مي کنيد که افراد چطور حالت روحي شما را تحت تاثير قرار دهند. شما انتخاب مي کنيد که در حالت روحي خوب يا بدي باشيد. اين انتخاب شماست که چطور زندگي کنيد''

چند سال بعد، من آگاه شدم که «جري» تصادفا کاري انجام داده است که هرگز در صنعت رستوران داري نبايد انجام داد او درب پشتي رستورانش را باز گذاشته بود. و بعد؟؟؟ صبح هنگام، او با سه مرد سارق روبرو شد. آنها چه مي خواستند؟
#123*+!@$%&*~
درحاليکه او داشت گاوصندوق را باز مي کرد، به علت عصبي شدن دستش لرزيد و تعادلش را از دست داد. دزدان وحشت کرده و به او شليک کردند.
خوشبختانه، «جري» را سريعا پيدا کردند و به بيمارستان رساندند.
پس از 18 ساعت جراحي و هفته ها مراقبتهاي ويژه «جري» از بيمارستان ترخيص شد در حاليکه بخشهايي از گلوله ها هنوز در بدنش وجود داشت.

من «جري» را شش ماه پس از آن واقعه ديدم. هنگامي که از او پرسيدم که چطور است؟ پاسخ داد:
''اگر من اندکي بهتر بودم دوقلو مي شدم. مي خواهي جاي گلوله را ببيني؟''
من از ديدن زخمهاي او امتناع کردم، اما از او پرسيدم: ''هنگامي که سرقت اتفاق افتاد در فکرت چه مي گذشت؟'' «جري» پاسخ داد: ''اولين چيزي که از فکرم گذشت اين بود که بايد درب پشت را مي بستم''

''بعد، هنگامي که آنها به من شليک کردند همانطور که روي زمين افتاده بودم، به خاطر آوردم که دو انتخاب دارم: مي توانستم انتخاب کنم که زنده بمانم يا بميرم. من انتخاب کردم که زنده بمانم.''

پرسيدم : ''نترسيده بودي؟'' «جري» ادامه داد: ''کادر پزشکي عالي بودند. آنها مرتبا به من مي گفتند که خوب خواهم شد.
اما وقتي که مرا به سوي اتاق اورژانس مي بردند، من در چهره ي دکترها و پرستارها وضعيت را مي ديدم، واقعا ترسيده بودم. من از چشمان آنها مي خواندم ''اين مرد مردني است.'' ''مي دانستم که بايد کاري کنم''

پرسيدم: ''چکار کردي؟'' «جري» گفت: ''خوب، آنجا يک پرستار تنومند بود که با صداي بلند از من مي پرسيد: آيا به چيزي حساسيت دارم يا نه''

من پاسخ دادم: ''بله'' دکترها و پرستاران ناگهان دست از کار کشيدند و منتظر پاسخ من شدند.
يک نفس عميق کشيدم و پاسخ دادم: ''گلوله'' درحاليکه آنها مي خنديدند گفتم: ''من انتخاب کردم که زنده بمانم. لطفا مرا مثل يک آدم زنده عمل کنيد نه مثل مرده ها.''
به لطف مهارت دکترها و البته به خاطر طرز فکر حيرت انگيزش، «جري» زنده ماند
من از او آموختم که هر روز شما اين انتخاب را داريد که از زندگي خود لذت ببريد و يا از آن متنفر باشيد. طرز فکر تنها چيزي است که واقعا مال شماست، و هيچکس نمي تواند آنرا کنترل کرده و يا از شما بگيرد. بنابراين، اگر بتوانيد از آن محافظت کنيد، ساير امور زندگي ساده تر مي شوند.

حال شما دو انتخاب داريد:

1- مي توانيد اين پيام را پاک کنيد.

2- مي توانيد آنرا به فرد ديگري بفرستيد که به آن توجه کند.
اميدوارم که شماره 2 را انتخاب کنيد. من که اين کار را کردم.
ارسال مطلب از آقاي محمد پورشيان

-------------------------------------------

يه مطلب كوتاه خواندني

مي خواستم دنياراتغييردهم

برسنگ قبرکشيشي چنين نوشته شده بود:آن هنگام که جوان بودم
وفارغ ازهمه چيزوتخيلم مرزومحدوده اي نمي شناخت درسرآرزوي
تغييردنيارامي پروراندم. بزرگتروخردمندترکه شدم دريافتم جهان
تغييرناپذيراست پس افق انديشه ام رامحدودترکردم وبرآن شدم تا
تنهاکشورم راتغييردهم. امااين عملي نبود. پس ازسالهازندگي وتجربه
آخرين تلاش نوميدانه خودراصرف تغييرخانواده ام کردم اماافسوس
آن ها نيزکه نزديک ترين کسان به من بودندتغيير نکردند. اکنون که
دربسترمرگ آرميدهام به ناگاه حقيقتي رايافته ام .
تنها اگرخودم راتغييرداده بودم آن گاه نمونه اي مي شدم براي اعضاي
خانواده ام تا آنان نيز خودراتغيير دهند . با انگيزه و تشويق آنها چه بسا
که کشورم نيزاندکي اصلاح مي شد. شايد مي توانستم دنياراهم تغيير بدهم!

هميشه موفق باشيد

××××××××××××××××××××××××××××

اس ام اس ها و جوكهاي بامزه :


مي‎ خواستم‎ شمعي‎ بشم‎ كه‎ تا‎ آخر‎ عمر‎ برات‎ بسوزم‎ ، ولي‎ نامرد‎ اديسون‎ برق‎ رو‎ اختراع‎ كرد‎ !!

برو پايين . . . . . . . . با زم پايين تر. . . . . . . . . . . . . . حالا که تا پايين ميري آشغالها را هم بزار دم در


يک معادله جالب !-از سن خودت 20سال کم کن 2-عدد باقيمانده را با 7 جمع کن 3-اگه عدد زوج شد با يک جمع کن و اگه فرد شد يک را ازش کم کن 4-دو رقم سمت راست تاريخ تولدت را بهش اضافه من 5-نتيجه نهايي رو ولش کن! حالا خودت چطوري؟

پاتو از زندگيم بکش بيرون . . . . جورابت خيلي بو مي ده!!!

سرنوشت کوهها تنها گواه بودن است آنها مانند رودخانه ها نيستند که حرکت ميکنند و منظره را عوض ميکنند.

در دنياي واقعي عشق مي بايست ممکن باشد کسي که دوست ميدارد نياز دارد که گم شدن وباز يافتن را بلد باشد

از راهي نرويد که روندگان آن بسيارند راهي را طي کنيد که روندگان آن اندکندمشــخــصــات آگــهــی

نــام : جوک
ایمــیل :
تلفن :
موقعیت : تهران
آدرس :
قیمت :
ثبت آگهی :  دوشنبه 30 شهریور 1394
انقضای آگهی :  سه شنبه 04 شهریور 1399
بروز رساني :  دوشنبه 30 شهریور 1394
بازدید :


ارسـال پیغـام برای آگهی دهنده
تماس بـا: جوک
در مـورد: مثبت فكر كردن يا منفي فكر كردن
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به موبایل
ارسال به ایمیل
ارسال به صندوق پیامها
ارسال به یاهو مسنجر
کد امنیتی :

تماس با آگهی دهنده : در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده مرتبط تماس بگيريد.آدرس ايميل و معمولا تلفن آگهي دهنده در ذيل آگهي موجود است، كه مي‌تواند پل ارتباطي شما با آگهي مورد نظرتان باشد. همچنین از طریق فرم ارسال پیغام در زیر عکس آگهی میتوانید پیغام خود را برای آگهی دهنده ارسال کنید. همانطور كه شما براي خريد يك خانه يا اتومبيل كه در روزنامه آگهي شده است، با دفتر روزنامه تماس نمي‌گيريد، ما نيز از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها و يا سوالات حرفه و تخصص مربوطه معذوريم.پس لطفا با مدیریت سایت تماس نگیرید.


اعتبار آگهی دهنده : بر طبق قوانین سایت درج هر گونه آگهي در سايت به معناي به رسميت شناختن فعاليت ، خدمات وضمانت و هر موضوع ديگر درج شده در آگهي از طرف سايت ما نمي باشد. بنابراين قبل از انجام هرگونه معامله، اقدام مالي، ارسال وجه و موارد مشابه، در كسب اطمينان و اعتماد از آگهي دهنده دقت لازم را مبذول داريد.سایت ما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نمی پذیرد.گزارش تخلف و حذف آگهی : در صورتی که آگهی شما تاریخ گذشته باشد یا اطلاعات تماس آگهی برای شما مزاحمتی ایجاد کرده باشد و تمایل به حذف آگهی داشتید میتوانید ابتدا از طریق منوی کاربر وارد سایت شده و در بخش کاربری آگهی را حذف کنید و یا بر روی کلید گزارش تخلف و حذف آگهی در زیر شرح آگهی کلیک کنید و در صفحه مربوطه شماره آگهی و درخواست خود را ارسال کنید ما بلافاصله پس از بررسی در صورتی که این آگهی مربوط به شما باشد آن را حذف خواهیم کرد.


تازه های این بخش
1399.02.20تهرانفروش باد کنک هليمي تايلندي1
فروش انواع بادکنک هاي هليمي تک رنگ ؛ نقش دار ؛ خالدار؛ چراغدار ؛ بادکنک چراغ دار ؛ استوفر ؛ انواع فويلي BABY؛ BOY ؛ کالسکه ؛ فويلي سيبيل ؛ ...
1398.11.14اصفهانبازي آنلاين
بازي با برنامه نويسي HTML5 از پيشرفته ترين طراحي بازي هاي امروزي ميباشد بازي آنلاين همان HTML5يک بازي ويديويي است که عمدتا از طريق اينترنت ...
1398.02.29کردستانپلي استيشن هاي اقساطي 08733285749
فروش اقساطي پلي استيشن با چک کارمندي - چک آزاد- گواهي کسر از حقوق تعداد اقساط 1 الي 10 ماه- سودماهيانه 2 درصد - پيش پرداخت 20 درصد قيمت نقد ...
1395.05.03تهران3 مطالب و SMS جالب و خنده دار , بامزه , اس ام اس بانمک
نمک شناس!!! او دزدى ماهر بود و با چند نفر از دوستانش باند سرقت تشكيل داده بودند. روزى باهم نشسته بودند و گپ مى زدند. در حين صحبتهاشان ...
1394.06.30تهرانامروز دوتا مطلب داريم قشنگه بخونيد و ببينيد
امروز دوتا مطلب داريم قشنگه بخونيد و ببينيد 1- مردم ملل مختلف اوقات خود را چگونه ميگذراند؟ پس از ساعتها تحقيق ، برنامه روزانه ملتهاي ...
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     آخرکلیه حقوق معنوی و حقوقی سایت متعلق به "بازارها " می باشد
Powered by IranWebShop Advertising-[10.5] Persian   |  Copyright ©2020, www.IranWebShop.com Enterprises Ltd.