Error in progress
چرا ..... ( قسمت اول)
 
 
 
بنر ویــژه

چرا ..... ( قسمت اول)

چــرا، براي يه آدرس اينترنتي به جاي يك دبيليو، سه تا دبيليو قرار دادند؟!

چــرا، ساعتها در صف دريافت چند پاكت شيرسوبسيدي مي ايستيم، آنهم با تفاوت قيمتي ناچيز با شير آزاد، ولي تحمل يك ثانيه دير حركت كردن راننده جلويمان را پشت چراغ راهنمايي نداريم؟!

چــرا، در رستوران براي پرداخت صورت حساب بشدت تعارف مي كنيم تا جايي كه ممكن است كار به نزاع بكشد، ولي در اولين فرصت ميهمانمان را متهم به گدا صفتي مي كنيم؟!

چــرا، غربي ها سالها تلاش مي كنند و خودرو طراحي مي كنند، ولي ما آنرا، با حذف تعدادي از امکانات و تجهيزات جانبي، ساده ميسازيم و مي فروشيم؟!

چــرا، غربي ها به قانون احترام مي گذارند، ولي ما از قانون مي گريزيم؟!

چــرا، در غرب هنگامي كه مدارس تعطيل ميشوند دانش آموزان ناراحت مي شوند، اما در ايران دانش آموزان از شادي كيف هايشان را به هوا پرت مي كنند؟!

چــرا، غربي ها به دانشگاه مي روند تا دانش بياموزند، ولي ما ميرويم كه مدرك بگيريم؟!

چــرا، غربي ها كارها را به شيوه علمي انجام ميدهند، اما ما به شيوه استاد كاري و كدخدا منشي؟!

چــرا، در ايران فارغ التحصيلان مديريت و علوم سياسي غالبا'' بيكارند، اما در عوض سياستمداران و مديران كشور همه پزشك، مهندس، روحاني و يا بنحوي كارشناسان رشته هاي ديگرند؟!

چــرا، آخرين ورژن نرم افزارها را بلافاصله روي رايانه هايمان نصب مي كنيم ولي هرگز به دنبال استفاده از آن قابليت جديد نيستيم؟!

چــرا، غربي ها خدمت نظام وظيفه را امري ملي و مقدس مي دانند، ولي ما آنرا زور گويي تا جائيکه در قديم عوام به خدمت نظام وظيفه مي گفتند ''اجباري''؟!

چــرا، اگر كسي به ''ناموسمان'' نگاهي چپ بيندازد مي خواهيم شكمش را پاره كنيم، اما براحتي ناموس ديگران را ورانداز ميكنيم؟!

چــرا، از قالب كردن اجناس قلابي و مواد فاسد به ديگران لذت مي بريم؟!

چــرا، غالبا'' تخيل را به تفكر ترجيح مي دهيم؟!

چــرا، معمولا به دستور پزشك تمام دارويمان را مصرف نمي كنيم و به مجردي كه ''احساس'' بهبودي كرديم مصرف دارو را قطع مي كنيم؟!

چــرا، جراحان ايران بر خلاف تعرفه هاي رسمي مبلغ كلاني از بيمار جداگانه دريافت مي كنند؟!

چــرا، تقريبا'' پنجاه سال است كه تيراژ كتاب هاي غير درسي در ايران بين 2000 تا 3500 باقيمانده است. راستي مگر جمعيت ايران در اين مدت ثابت بوده است؟!

چــرا، اكثر تعميرگاه ها و مغازه دارها پياده رو و خيابان را محل كسب و كار خود مي دانند و مامور شهرداري هم مدام بدنبال جريمه براي ''سد معبر'' است؟!

چــرا، بخشي از فضاي منزل را به مبل و ميز نهار خوري اختصاص ميدهيم ولي روي زمين مي نشينيم و توي سفره غذا مي خوريم؟!

چــرا، سالها اشياء دست دوم منزل را در انبار نگه مي داريم و از آنها استفاده نمي كنيم، ولي حاضر به بخشيدن آن به افراد مستحق نيستيم؟!

چــرا، در هر شرايطي منافع شخصي را به منافع جمع ترجيح ميدهيم؟!

چــرا، يك عمر از ترس نداري با فلاکت زندگي مي كنيم؟!

چــرا، برآيند كار دو نفر هميشه كمتر از دو است؟!

چــرا، بسياري از مردم وقتي دستگاهي را مي خرند قبل از خواندن دستور كاربري آن، آنرا روشن و با سعي و خطا سعي مي كنند طرز كار آنرا ياد بگيرند و انگار مشغول ''كشف'' طرز كار آن هستند؟!

چــرا، با طناب مفت حاضريم خود را دار بزنيم؟!

چــرا، اگر پزشكي به ما داروي زياد ندهد يا اگر هيچ دارويي ندهد، مي گوييم بي سواد است و ديگر به او مراجعه نمي كنيم؟!

چــرا، هر كجا صف است فكر مي كنيم خيرات است؟!

چــرا، فكر مي كنيم ماليات پول زور است، ولي هنگامي كه خودرو ما به چاله هاي خيابان مي افتد به دولت ناسزا مي گوييم؟!

چــرا، هنگامي كه پليس ما را جريمه مي كند او را نامرد خطاب مي كنيم، ولي رانندگان متخلف ديگر را ناسزا گفته و سراغ پليس را مي گيريم؟!

چــرا، بسياري از مردم به هنگام گردشگري دوست دارند ميوه هاي روي درخت باغ هاي ديگران را بچينند، در حاليكه مقدار زيادي ميوه همراه خود دارند؟!

چــرا، به بدبيني بيش از خوش بيني تمايل داريم؟!

چــرا، حجم غذا براي اغلب ايراني ها مهم تر از كيفيت آن است؟!

چــرا، ده ها سال است كه در آشپزي ايراني تحولي پيدا نشده؟!

چــرا، بيشتر نواقص را مي بينيم، ولي در رفع نواقص ناتوانيم؟!

چــرا، در ميهماني ها، ظاهر سازي جاي واقعيت را مي گيرد؟!

چــرا، منافع زود گذر را به منافع پايداري كه ديرتر بدست آيد ترجيح مي دهيم؟!

چــرا، در هر كاري اظهار فضل مي كنيم و از گفتن نمي دانم شرم داريم؟!

چــرا، كلمه ''من'' را بيش از ''ما'' بكار مي بريم؟!

چــرا، در شهرها خسارتي كه چاله ها و دست اندازها به خودروها وارد ميكنند چند هزار برابر هزينه رفع آنها است ولي مدتها آنها را بحال خود رها مي كنند؟!

چــرا، دريچه نگهداري خطوط تلفن، پنجره هاي فاضلاب و امثالهم هميشه يا پائين تر و يا بالاتر از سطح آسفالت خيابان است؟!

چــرا، غالبا'' مهارت را به دانش ترجيح ميدهيم؟!

چــرا، بيشتر در گذشته بسر ميبريم تا جايي كه آينده را فراموش مي كنيم؟!

چــرا، عقب افتادگيمان را بگردن كشورهاي قدرتمند و توطئه آنها مي اندازيم، ولي براي جبران آن قدمي بر نمي داريم؟!

چــرا، دائما'' ديگران را نصيحت مي كنيم، ولي خودمان به آنها عمل نمي كنيم؟!

چــرا، هنگاميكه به هدفمان نمي رسيم آنرا به حساب نصيب و قسمت يا سرنوشت و بدبياري مي گذاريم ولي هرگز به تجزيه و تحليل علل آن نمي پردازيم؟!

چــرا، هميشه آخرين تصميم را در دقيقه نود مي گيريم؟!

چــرا، در ايران موتورسيكلت خودرو خانوادگي است و مي شود تا شش نفر هم سوار آن بشوند؟!

چــرا، تقريبا'' تمام اختراع ها و اكتشاف هاي دنيا بدست غربي ها انجام شده است، ولي ما در آن سهمي نداريم؟!

چــرا، هنر در ايران در حدي بسيار سطحي باقي مانده و به ساحت زيبائي شناسي ارتقاء نيافته است، ولي در غرب زيبائي شناسي خود دانشي عظيم شده و در طيفي وسيع رشد كرده است؟!

چــرا، با وجود اينكه مي دانيم اغلب برندگان جوايز المپياد هاي دانش سر از خارج در مي آورند ولي كاري نمي كنيم و همچنان به برنده شدن افتخار مي كنيم؟!

چــرا، اعداد، علم جبر، باروت و شايد خيلي چيزهاي ديگر را ما شرقي ها خلق كرديم، ولي غربي ها استفاده وسيعي كردند، و ما در همان ابتداي كار مانديم؟!

چــرا، غربي ها سالها تلاش مي كنند و نرم افزار تهيه مي كنند ولي ما حاضر بخريد رسمي آن نيستيم و در عوض قفل آنرا مي شكنيم و به اين كار خود افتخار هم ميكنيم؟!

چــرا، در ايران به مجردي كه كمي برف مي آيد بلافاصله مدارس تعطيل مي گردد، حتما'' در كانادا، روسيه و كشور سوئد مدارس بيشتر سال تعطيل است؟!

چــرا، کادوهاي عروسي رو يه روز بعد از عروسي (پاتختي) مي دن؟!

چــرا، وقتي داماد مي رقصه بهش پول مي دن؟ مگه داماد رقاصه؟!

چــرا، وقتي يکي ميميره مشکي مي پوشن؟ چــرا، نارنجي نمي پوشن؟ اگه مشکي رنگ غمه چــرا، اينهمه استفاده ميشه؟!

چــرا، موقع پخش صحبتهاي رئيس جمهور زيرنويس تبليغاتي نمي ذارن؟!

چــرا، مردم تو تاکسي راجع به سياست صحبت ميکنن؟!


×××××××××××××××××××

اس ام اس ها و جوكهاي با مزه :

از بهار پرسيدم عشق يعني چه؟گفت تازه شكفته ام هنوز نميدانم از تابستان پرسيدم عشق يعني چه؟گفت درگرماي وجودش غرقم نميدانم از پاييز پرسيدم عشق يعني چه؟گفت در هزار رنگ آن باخته ام نميدانم از زمستان پرسيدم عشق يعني چه؟گفت سرد است و بي رنگ :

انسان ميتواند بي آنکه انسان بزرگي باشد،انساني آزاده باشد،اما هيچ انساني نميتواند بي آنکه آزاد باشد،انسان بزرگي باشد.

صبا اگرگذري افتدت به كشور دوست ،ببر زسوى محبان پيامي ببر بر در دوست اگرچه دوست به كاهي نميخرد ما را، ولى به عالمي نفروشيم موئي ازسر دوست.

- اگه خداتالب پرتگاه بردت مطمئن باش که ياازپشت گرفتت وهواتو داره يا همون لحظه پرواز رو يادت ميده،فقط کافيه بهش اعتماد داشته باشي

قاضي رو به متهم مي کنه و مي پرسه: خانم! شما چند سالتونه؟
خانم مي گه: 25 سال آقاي قاضي!
قاضي مي گه: خوب، حالا بفرماييد چند ساله که 25 سالتونه؟

از حيف نون مي پرسن: نظرت راجع به مار چيه؟ مي گه: حيوون خيلي خوبيه! اما حيف که همش دُمه!!

حيف نون قبل از مرگش وصيت مي کنه قبر منو با آب و صابون بشوييد، تا هر کس رد مي شه بخوره زمين، بخندم روحم شاد شه!

حيف نون پري دريايي مي بينه مي گه: واي تو چقدر خوشگلي. زن من مي شي؟ پري مي گه: من که آدم نيستم. حيف نون مي گه: فکر کردي من هستم؟مشــخــصــات آگــهــی

نــام : جوک
ایمــیل :
تلفن :
موقعیت : تهران
آدرس :
قیمت :
ثبت آگهی :  دوشنبه 30 شهریور 1394
انقضای آگهی :  سه شنبه 04 شهریور 1399
بروز رساني :  دوشنبه 30 شهریور 1394
بازدید :


ارسـال پیغـام برای آگهی دهنده
تماس بـا: جوک
در مـورد: چرا ..... ( قسمت اول)
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به موبایل
ارسال به ایمیل
ارسال به صندوق پیامها
ارسال به یاهو مسنجر
کد امنیتی :

تماس با آگهی دهنده : در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده مرتبط تماس بگيريد.آدرس ايميل و معمولا تلفن آگهي دهنده در ذيل آگهي موجود است، كه مي‌تواند پل ارتباطي شما با آگهي مورد نظرتان باشد. همچنین از طریق فرم ارسال پیغام در زیر عکس آگهی میتوانید پیغام خود را برای آگهی دهنده ارسال کنید. همانطور كه شما براي خريد يك خانه يا اتومبيل كه در روزنامه آگهي شده است، با دفتر روزنامه تماس نمي‌گيريد، ما نيز از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها و يا سوالات حرفه و تخصص مربوطه معذوريم.پس لطفا با مدیریت سایت تماس نگیرید.


اعتبار آگهی دهنده : بر طبق قوانین سایت درج هر گونه آگهي در سايت به معناي به رسميت شناختن فعاليت ، خدمات وضمانت و هر موضوع ديگر درج شده در آگهي از طرف سايت ما نمي باشد. بنابراين قبل از انجام هرگونه معامله، اقدام مالي، ارسال وجه و موارد مشابه، در كسب اطمينان و اعتماد از آگهي دهنده دقت لازم را مبذول داريد.سایت ما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نمی پذیرد.گزارش تخلف و حذف آگهی : در صورتی که آگهی شما تاریخ گذشته باشد یا اطلاعات تماس آگهی برای شما مزاحمتی ایجاد کرده باشد و تمایل به حذف آگهی داشتید میتوانید ابتدا از طریق منوی کاربر وارد سایت شده و در بخش کاربری آگهی را حذف کنید و یا بر روی کلید گزارش تخلف و حذف آگهی در زیر شرح آگهی کلیک کنید و در صفحه مربوطه شماره آگهی و درخواست خود را ارسال کنید ما بلافاصله پس از بررسی در صورتی که این آگهی مربوط به شما باشد آن را حذف خواهیم کرد.


تازه های این بخش
1398.11.14اصفهانبازي آنلاين
بازي با برنامه نويسي HTML5 از پيشرفته ترين طراحي بازي هاي امروزي ميباشد بازي آنلاين همان HTML5يک بازي ويديويي است که عمدتا از طريق اينترنت ...
1398.06.18تهرانفروش باد کنک هليمي تايلندي1
فروش انواع بادکنک هاي هليمي تک رنگ ؛ نقش دار ؛ خالدار؛ چراغدار ؛ بادکنک چراغ دار ؛ استوفر ؛ انواع فويلي BABY؛ BOY ؛ کالسکه ؛ فويلي سيبيل ؛ ...
1398.02.29کردستانپلي استيشن هاي اقساطي 08733285749
فروش اقساطي پلي استيشن با چک کارمندي - چک آزاد- گواهي کسر از حقوق تعداد اقساط 1 الي 10 ماه- سودماهيانه 2 درصد - پيش پرداخت 20 درصد قيمت نقد ...
1395.05.03تهران3 مطالب و SMS جالب و خنده دار , بامزه , اس ام اس بانمک
نمک شناس!!! او دزدى ماهر بود و با چند نفر از دوستانش باند سرقت تشكيل داده بودند. روزى باهم نشسته بودند و گپ مى زدند. در حين صحبتهاشان ...
1394.06.30تهرانامروز دوتا مطلب داريم قشنگه بخونيد و ببينيد
امروز دوتا مطلب داريم قشنگه بخونيد و ببينيد 1- مردم ملل مختلف اوقات خود را چگونه ميگذراند؟ پس از ساعتها تحقيق ، برنامه روزانه ملتهاي ...
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     آخرکلیه حقوق معنوی و حقوقی سایت متعلق به "بازارها " می باشد
Powered by IranWebShop Advertising-[10.5] Persian   |  Copyright ©2020, www.IranWebShop.com Enterprises Ltd.