فر ساندویچ

  • آذربایجان غربی ، ارومیه
  • 13 دقیقه قبل
فر ساندویچ
2
قیمت : تماس بگیرید

کباب پز

  • آذربایجان غربی ، ارومیه
  • 13 دقیقه قبل
کباب پز
2
قیمت : تماس بگیرید

جوجه گردان

  • آذربایجان غربی ، ارومیه
  • 13 دقیقه قبل
جوجه گردان
1
قیمت : تماس بگیرید